Sundom

Sundom tänään

Väestö

Sundomin asukasluku on 2 500 henkilöä.
Ruotsinkielisten osuus on noin 73 %, suomenkielisten noin 25 % ja muiden kieliryhmien alle 2 %. Työllisten määrä on noin 1 100. Heistä suurin osa käy työssä Vaasan keskustassa. Kylässä työskentelee 300 henkilöä mm. julkisen ja yksityisen sektorin palvelualoilla sekä yrittäjinä. Myös maanviljelys ja kalastus ovat edelleen elinvoimaisia elinkeinoja. Kylän asukkaista noin 700 on lapsia ja opiskelijoita, eläkeläisiä on noin 400.

Sundom on kehittyvä, kasvava kylä Vaasassa.

http://www.meteoria.fi/uploaded/images/81.jpgHUSjafsbVINTER.jpgVanhan kalastaja-, työläis- ja pienviljelijäkylän punaisia mökkejä ja maalaistaloja täydentää nykyään sadat uudet, erityyliset pientalot. Kylään rakennetaan kymmeniä uusia omakotitaloja vuosittain. 1990-luvulla rakennettiin yhteensä 145 asuntoa ja 2000-luvulla jo yli 200 asuntoa. Sundomin asukasmäärä kasvaa jatkuvasti.

Laaja-alainen kylä

Kylän asutus sijoittuu itä-länsisuunnassa Eteläisen kaupunginlahden rannalta Näsetistä kyläkeskuksen kautta 6 km länteen, Kronvikin merenrantaan. Kyläkeskuksesta asutus jatkuu noin 7 km etelään sijoittuen Söderfjärdenin peltoaukean länsi- ja pohjoislaidoille. Katso karttasivu.

Kotitalouksia on tällä hetkellä noin 1 000.

Saaret, luodot ja vesistöt kattavat 2/3 kylän pinta-alasta. Sundomin saaristossa on noin 1 000 kesämökkiä, joista suurin osa on jakokunnan vuokra-alueella. Kylän pinta-ala on noin 23 000 ha, josta 1 460 ha viljeltyä maata, 6 260 ha metsää ja 15 000 ha vesialueita.


 
 

Ota yhteyttä

info@sundom.fi
- jos haluat liittyä jäseneksi Sundomin kotiseutuyhdistykseen/Sundom bygdeförening
- jos haluat esittää kysymyksiä yhdistyksestä