Sundom

Aktuellt

Sundom bygdeförening fick utmärkelsen Årets Gunnar 2020!

 
På fredagen offentliggjorde Stundars i Solf sitt val av Årets Gunnar, en utmärkelse som delades ut första gången 2012, när det hade gått 100 år sedan museigrundaren Gunnar Rosenholms födelse. 
Priset överräcktes av Stundars viceordförande Kenth Nedergård och verksamhetsledare Gunilla Sand vid en liten tillställning, som på grund av coronapandemin, hölls utomhus på museiområdet i Sundom.
Prisutdelning-Gunnar-2020.jpg
 
Bygdeföreningens övergripande målsättning är att skapa trivsel bland de 2500 invånarna i byn som också är en stadsdel i Vasa.  Motiveringen till att föreningen erhåller utmärkelsen är arbetet på museiområdet, som föreningen övertog från Vasa stad 2018, samt att föreningen bedriver en mångsidig, aktuell och betydelsefull verksamhet för både bybor och besökare, sa Kenth Nedergård när han överräckte diplomet till bygdeföreningens ordförande Kjell Nybacka. Speciell vikt har Stundars fäst vid den talkoanda som finns i föreningen.
 
 
—Det är lätt att jobba konstruktivt och framåt i Sundom, sa Kjell Nybacka, som var uppriktigt glad över den oväntade uppmärksamheten. 
I samband med överlämnandet diskuterades också framtida samarbetsprojekt mellan Stundars och bygdeföreningen och närmast handlar det konkret om byggande av nya vasstak som båda är i behov av. 
 
Diplom ÅRETS GUNNAR
 
Diplom-Gunnar.jpg
 
 

Sundom centrum detaljplan (ak1050)

Utkastet finns till påseende 20.11-17.12.2020!
Detaljplaneringen gäller omgivningen kring skolcentrum, hembygdsmuseet, prästgården samt seniorboendet Hemgården och Kårkullas serviceboende. Målsättningen är att få detaljplaneförslaget till påseende våren 2021 och en lagakraftvunnen detaljplan under året 2021.
 
Detaljplanen kan kommenteras:
Genom att skicka en officiell skriftlig åsikt till Planläggningen
Genom att svara på en internetbaserad enkät
Pappersversioner av enkäten finns på Sundom bibliotek, för dem som inte har möjlighet att svara på internetenkäten. Pappersversionen kan returneras till Sundom bibliotek fram till 14.12.2020.
 
Bilagor
ak1050 Sundom centrum utkast beskrivningen
ak1050 Sundom centrum reviderad PDB
ak1050 Sundom centrum detaljplanutkast alternativet 1 och alternativet 2
ak1050 Sundom centrum illustration alternativet 1 och alternativet 2
ak1050 Sundom centrum detaljplanebestämmelser
ak1050 Sundom Byggnaddssätt
 
Videolänk som presenterar båda  alternativen till ny detaljplan över cenrum i Sundom.
 

Söderfjärden Egenland TV-Tema&Fem W.jpg 

Söderfjärdens meteoritkrater är den vackraste i Finland. Meteorian berättar om både kratern och resten av världsalltet. Varje höst samlas här tusentals tranor för att äta inför sin långa flyttning

Egenland-programmet har sänts i Yle Teema & Fem - nu ses på arenan: https://arenan.yle.fi/1-50104892

BESÖKSCENTRET METEORIA SÖDERFJÄRDEN

  • Öppettider  3.6 – 27.9 2020VisitorC Meteoria RedLogo2.jpg
  • sö/su 14-20
  • ons/ke 18-20   
  • i juli alla dagar kl 14-20

På beställning för grupper 2.1–  ̴30.11
online bokningar/tilaukset

http://www.meteoria.fi/


 
 
10-årsfest 16.6-18 Timo A.jpgMETEORIANS 10-ÅRS JUBILEUM OCH INVIGNING AV NYA UTSTÄLLNINGAR
SAMT SUNDOM BYAFEST
HÖLLS

Lördagen den 16 juni 2018 

Evenemanget vid besökscentret Meteoria Söderfjärden blev en stor folkfest

 

 

 

 

 

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen