Sundom

Aktuellt

publicerad: 15.03.21
Sundom bygdeföreningen fortsätter i år restaureringen av byggnaderna på museiområdet!
Så snart vårsolen smält årets snödrivor sätter vi igång! Vi behöver många frivilliga händer!
 
1) Vi skall barka granstammar som senare tjäras och sätts upp på soldattorpets tak.
-  barkningen av granstammarna  börjar genast snön smält bort på museets innergår
- vi behöver många frivilliga händer för barkning och tjärning
 
2) I maj ( lördagen 15.5 och söndagen 16.5) ordnar vi en kort kurs i hur man lägger ett vasstak.
- vasstaksexpert Tarmo Ahonen leder kursen under två dagar
- museiområdets hölada kommer att vara kursobjektet
 
Om ni är intresserade och har möjlighet att delta, kontakta Kjell Nybacka gsm 050 34 94 719 eller knybacka(ät)hotmail.com
uppdaterad: 28.04.21 21:41

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen