Sundom

Aktuellt

publicerad: 23.11.16

Sundom Bygdeförening tilldelade vid sitt årsmöte senaste söndag fiskaren Bertel Vest hederstiteln Sundom bys traditionsbärare.

Bertel West hedrades med blommor och diplom.
Bertel Vest hedrades med blommor och diplom.

Bertel Vest är en god representant för österbottniska kustfiskare. Han har under en lång tid varit aktiv i yrkets egna organisationer som Sundom fiskargille, Österbottens fiskarförbund och Österbottens fiskeriförsäkringsförening.
Hans långa och aktiva engagemang i Sundom Bygdeförening gör att det kollektiva minnet i byn hålls vid liv och stärks. Han är aktiv och tar upp ämnen som många yngre redan tappat bort. Bertel Vest goda minne, vilja och förmåga att förmedla kunskap har gjort att han ofta fått fungera som informatör och kunskapskälla.

Denna Sundomfiskare kan som få berätta om de förändringar som under flera generationer skett i fiskemetoder, fiskarters förekomst och vattnens eutrofiering. Han kan med suverän hand på rorkulten styra även genom oprickade, steniga vatten och samtidigt berätta om forntida skeenden på kringliggande holmar och skär. Han är en värdig traditionsbärare med stor aktning för skärgårdens historia och med en insiktsfull respekt för natur och miljö.

uppdaterad: 28.04.21 21:56

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen