Sundom

Aktuellt

publicerad: 24.01.18

Murmursunds Allehanda 2017, nr 70, årgång 64 finns till försäljning (Obs endast några exemplar finns kvar).
I Sundom finns den till försäljning i  K-Market eller direkt av Sundom Bygdeförening / Bjarne Blomfeldt.

 IMG_20180123_0001--2.jpg

MA-2017 - Innehållsförteckning  
     
Marita Bagge Murmursunds Allehanda 2017 7
Kjell Nybacka Bygdeföreningen byggde nytt och restaurerade 10
Karl-Erik Sundin / Bjarne Blomfeldt Året som gick 12
Michael Borg Hänt på Näset  16
Malin Lindblom Att höra till - ung och viktig 20
Ulla Höglund Avlidna under perioden 1.12.2016-30.9.2017 23
Daniel Mitts Minnesord över Uno Mitts 24
Sundom kapellförsamling Årets konfirmander 26
Signild Sundin Minnesord över Ines Häggkvist 27
Marita Bagge Nu är Lea äldsta kvinnan i Sundom 28
Gullan Lemmetyinen Levi Backholm fyllde 100 år 30
Gunvor Marander Torghandel i flera generationer 31
Mikaela Hansen Evakuerad från Uukuniemi till Sundom 34
Marita Bagge Sundom bys klippare 38
Daniel Mitts Händelser i Sundom Julhelgen 1917 40
Gunborg Hokkanen / Marita Bagge En veteran från 1918 berättar 46
Daniel Mitts Första butiken i Sundom grundades 1875 49
Michael Borg Hermanes - 100 år 53
Daniel Mitts Sågar och kvarnar i byn 54
Daniel Mitts Säljakten bidrog till uppehället men tog också liv 58
Michael Borg Sundom på 1930-talet -  Sundom Trafik AB 62
Martin Fjällström / Marita Bagge Många alternativ och stor polemik då Sundom blev en del av Vasa 64
Gunn-Britt Sundholm Minnen från fäbod med trattgrammofon 68
Gunn-Britt Sundholm Villaliv i fem generationer 70
Marita Bagge Många österbottningar ombord då Borhnolm gick till Atlantens botten 74
Marita Bagge Jarl Holmström minns då Söderfjärden stod i lågor 78
Daniel Mitts Novell 1918 84
Ann-Charlotte "Lotta" Borg Livet 87
Gertrud Lundell Minnen från Svarvarsbacken 88
Göta och Nils Nygren Att åldras 90
Bertel Vest Första karamellerna glömmer jag aldrig 91
Gunborg Hokkanen Så mycket har hänt på sju decennier 92
Holger Lassfolk Ny dag 95
Sofia Haglund Sofia valde att gå i gymnasium i Meråker, Norge 96
Börje Backholm / Kjell Finne Havets blinkande fyr 98
Gudrun Rönnqvist Kanske ett klosterarbete 99
Agneta Glad Sundom RAKT - modell för andra byar 100
Agneta Glad Lokalen stänger tillfälligt för renovering 101
Agneta Glad Ungdomslokalens historia i korthet 103
Torvald Björkqvist Ett mangelhus som pryder upp byn 105
Madelén Rabb Sundomflickor på fotbollsresa till Örebro 106
Michael Borg Näsets hembygdsförening 70-års historik 108
Åsa-Britt Forth-Snellman / Carola Bergholm Folket runt Utteröfjärden har förenat sina krafter 119
Marita Bagge Sommarfest som speglade 100 år i Sundom 112
John Åsvik Minskat matsvinn och hjälp till medmänniskor 116
Kjell Nybacka En mamsell som åter får glänsa 117
Matts Andersén Mångahanda aktiviteter vid meteorian 118
Göran Sundin Båtklubben firade och investerade 122
Michael Borg En skräckfylld närkontakt med en UFO på Söderfjärden 124
Bertel Vest Så berättades det i stugan om kvällarna 126
Redaktionen Finland 100 år - Sundom 640 år 128
  Några Sundomrubriker många minns 137
  Planer och prognoser som slog fel eller inte blev av 139
Jarl Holmström Sång: Sundombor i Sundom bor 140
Jarl Holmström Sång: Sorgen och glädjen 142

I det första numret av Murmursunds Allehanda skriver Lars Bexar:

Denna hemmagjorda tidning, som nu finner vägen till sundombornas hem, har måhända en uppgift att fylla bland folket i bygdegemenskapen. Tidningens utgivare, Sundom bygdekommitté, är som bekant ett samarbetsorgan för ortens kulturföreningar med uppgift att främja ortens kulturella, ekonomiska, och sociala utveckling. Vi förverkligandet av sina syftemål behöver kommittén ett lokalt språkrör, i vilket viktiga frågor i byns liv kan presenteras.

Och visst har Murmursunds Allehanda behövts. I den har byborna fått sina texter av olika slag publicerade, man har summerat året som gått och blickat framåt och bakåt.

Framtiden vad vet vi om den, frågade sig skolrådet Ernst August Mitts i det första numret av Murmursund. ”Intet mycke. Egentligen ingenting alls. Skall vi säga någonting om den, så blir det rena rama spådomen. Men låt gå för det! Vi förflyttar oss 25 år framåt i tiden. Då går en mäktig autostrada från socknarna söderut genom Söderfjärden och vidare genom Sundom ut till ”Pissmogrånn” (Myrgrynd red, anm.) Ack, ack den biten och flera andra är redan uppslukade av Vasa stad. Atomdrivna bilar och bussar susar genom byn så det står härliga till. Fyra- och femvåningshus reser sig på området där närmast Fjärdsminnet och Stadsfjärden kommer att tävla med Söderfjärden i produktion av timotejfrö. Ty naturligtvis är Stadsfjärden vid det laget torrlagd och våra avkomlingar odlar prima kromosom potatis i trakterna kring Fjärdsstenen. ”

Tack och lov spådde Ernst August Mitts fel om torrläggningarna, de upphörde. Men han spådde rätt om vägen till Myrgrund, om stadens markköp i Sundom och om höghusen som nu finns i planerna.

Nu läggs ytterligare ett år Sundom by ålder. 1977 firade Sundomborna sitt 600 årsjubileum.  Det finns inget exakt år för byns uppkomst men om man firade 600 år 1977 så fyller byn 640 år i år.

Men läs först vad som hände 2017 i nya Murmursunds Allehanda. Här finns vad som hänt i föreningar och församlingar. 

Utgivare av boken är Sundom Bygdeförening.

I redaktionen ingår: Ordförande Marita Bagge, Bjarne Blomfeldt, Michael Borg, Agneta Glad, Mikaela Hansen, Solveig Hortans, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Gunvor Marander, Gunborg Martin, Daniel Mitts och Gunn-Britt Sundholm.

uppdaterad: 28.04.21 21:58

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen