Sundom

Aktuellt

publicerad: 16.02.12

Har färdigställts och kan läsas och laddas ner som pdf fil: SUNDOM BYAPLAN 2012

Byaplan2012pärm.jpgSundom bygdeförening har även låtit trycka byaplanen (48 sidor). Den tryckta versionen kommer under vintern 2012 att distribueras till föreningsrepresentanter och andra som deltagit i byamöten om planen.

Byaplanen tillställs vidare alla föreningar i Sundom, stadens myndigheter och politiker, statlig regionförvaltning, Österbottens förbund och andra offentliga och privata aktörer. Intresserade kan också ta del av planen på biblioteket i Sundom eller på stadens medborgarinfo i huvudbiblioteket.

Sundom byaplan 2012 beskriver nuläget i byn och presenterar framtidsscenarier för Sundom fram till år 2020. Planen kan ses som riktgivande för byasamhällets planering och utveckling under de närmaste åren. Idéer, uppslag och konkreta förslag i planen får fritt användas, utvecklas och förverkligas av aktörer i Sundom, Vasa stad och regionen.  Uppföljning av förslagens förverkligande är tänkt att ske vid årliga byamöten.

Ett uppföljningsmöte för byaplanen hölls 25.11 2012. Ytterligare ett hölls 26.10.2015.

Byaplanen ingår också i 2012 års nummer av Murmursunds Allehanda.

  • En arbetsgrupp för att driva frågan om utbyggnad av lätta trafikleder bildades i mars 2012 - Leif Sund är gruppens ordförande och medlemmarna reprsenterar ett tiotal organisationer i Sundom. Gruppen fortsätter under 2016.
  • Ett brev med anhållan om sänkning av hastigheten på Sundomvägen invid LärCentret inlämnades till ELY-centralen i mars undertecknat av 22 personer från olika organisationer

Sundom bygdeförening

uppdaterad: 28.04.21 22:02

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen