Sundom

Aktuellt

publicerad: 16.11.20
Utkastet finns till påseende 20.11-17.12.2020!
Detaljplaneringen gäller omgivningen kring skolcentrum, hembygdsmuseet, prästgården samt seniorboendet Hemgården och Kårkullas serviceboende. Målsättningen är att få detaljplaneförslaget till påseende våren 2021 och en lagakraftvunnen detaljplan under året 2021.
 
Detaljplanen kan kommenteras:
Genom att skicka en officiell skriftlig åsikt till Planläggningen
Genom att svara på en internetbaserad enkät
Pappersversioner av enkäten finns på Sundom bibliotek, för dem som inte har möjlighet att svara på internetenkäten. Pappersversionen kan returneras till Sundom bibliotek fram till 14.12.2020.
 
Bilagor
ak1050 Sundom centrum utkast beskrivningen
ak1050 Sundom centrum reviderad PDB
ak1050 Sundom centrum detaljplanutkast alternativet 1 och alternativet 2
ak1050 Sundom centrum illustration alternativet 1 och alternativet 2
ak1050 Sundom centrum detaljplanebestämmelser
ak1050 Sundom Byggnaddssätt
 
Videolänk som presenterar båda  alternativen till ny detaljplan över cenrum i Sundom.
uppdaterad: 28.04.21 21:44

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen