Sundom

Evenemang

Evenemangskalendern är en tjänst som bygdeföreningen gratis ger till byns föreningar, sammanslutningar och även till de som ordnar tillfällen för sundombor. Kalendern innehåller information om möten och evenemang som föreningar, sundombor och andra intresserade bör känna till.
Om din förening inte ännu har användarrätt så meddela föreningens namn, och kontaktuppgifter via e-post till ingemar@sundom.fi

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen