Sundom

Föreningar

Sundom Bygdeförening rf

Är en ideell förening som verkar för att främja byns och sundombornas intressen.
I växelverkan med byborna , andra föreningar och stadens myndigheter deltar bygdeföreningen aktivt i utformningen av vår gemensamma framtid i byn. Se närmare.

Kronvik byaförening rf

Verksamhet: Barn och ungdomsverksamhet, samt fastighetsförvaltning inom bydelen kronvik i Sundom.
Kontaktperson: Mats Eloluoma, tel 040 143 2323, mats.eloluoma(at)gmail.com

Näsets byaförening

Verksamhet: Verksamhet för trivsel och samarbete bland boende i bydelen Näset i Sundom
Kontaktperson: Michael Borg, tfn 06 357 1625 
Hemsida: https://naset-byaforening.webnode.se/

Sundom Ungdomsförening rf

Verksamhet: Ungdomsverksamhet, äger uf-lokalen i byn
Ordförande: Elisabeth Henriksson tfn 040 822 1109
Sekreterare: 
Vaktmästare:  tfn 06 357 1134, epost: sundomuf(at)gmail.com
Hemsida: http://www.sundomuf.fi 

Sundom Idrottsförening rf

Verksamhet: Fotboll, skidning, rinkbandy och volleyboll
Kontaktperson: Tomas West
E-post: westtomas73(at)gmail.com
Tel. 050 567 3962
Hemsida: http://www.sundomif.fi/

Sundom lokal-TV rf

Verksamhet: lokala TV-sändningar september - maj, första och tredje söndagkvällen i månaden + plus repriser. Lokala egenproducerade program. Textruta året runt för föreningars meddelanden och evenemang.
Hemsida: http://www.sundomtv.fi

Kontaktpersoner:
Ordförande: Anton Plogman tfn 044 322 3777
E-post: anton@951.fi
Sekreterare: Rune Lindblom
Kassör: Harriet Sten  
Ansvarig för textrutan: Niklas Falk tfn 050 3013238 

Sundom Lantmannagille rf

Verksamhet: info och upplysande verksamhet för jordbrukarnas yrkesförkovran
Kontaktperson: Glenn Björkqvist, tfn 3571973/ 050 3511547 / glenn.bjorkqvist@yrkesakademin.fi

Sundom lokalavdelning av ÖSP

Verksamhet: jordbrukarnas (producentrörelsens) fackavdelning i byn
Kontaktperson: David Köping tfn 040 5533750/ david.koping@valtra.com

Sundom Båtklubb rf

Verksamhet: Info och upplysande verksamhet för småbåtsförare, ansvarar för småbåtshamnen i Kronvik, utprickning av småbåtsfarleder i Sundom skärgård, utger sjökort för småbåtsfarleder mellan Närpes och Munsala.
Kontaktperson: Björn Martin, tel. 040 619 4848
Hemsida: www.sbfk.fi

Sundom villaägares förening rf

Verksamhet: intresseförening för de som har sommarstugor i skärgården
Kontaktperson: Kontaktperson: Petter Lingonblad, ordforande@svaf.fi, Sekreterare Marika Birell, sekreterare@svaf.fi, Kassör Erik Cederholm@svaf.fi
Hemsida: www.svaf.fi

Skogsvårdsföreningen i Österbotten

Verksamhet: skogsägarna i Sundom tillhör denna skogsvårdsförening med verksamhet i byn
Kontaktperson: Thomas Jåfs, tfn 050 526 2152

Sundom Fiskargille rf

Verksamhet: info och upplysande verksamhet för fiskare, arrenderar fiskevatten
Kontaktpersoner: Tom Blom, ordförande, tfn 044 298 5402, Christer Håkans, sekr. 040 534 3907

Sundom Jaktförening rf

Verksamhet: jakt och viltvård på arrenderade jaktmarker i byn
Ordförande: David Käld, tfn  040 579 0366 3 
Hemsida: www.sundomjf.fi

Sundom Hem och skola r.f.

Verksamhet: Utvecklar och stöder samarbetet mellan skola och hem, engagerar föräldrar och elever kring gemensamma aktiviteter, bidrar till det lilla extra.
Kontakt: sundomhemochskola(at)gmail.comwww.sundom.hemochskola.fi
Ordförande Lis-Helén Ekman

Sundom daghem, Vindägen

Sundomvägen 5, 65410 Sundom
Daghemsföreståndare: Anna-Lena Enqvist
anna-lena.enqvist@vaasa.fi Tfn: 06 325 2890, 040 730 5503

Föräldraföreningen för Sundom daghem

Verksamhet: förening för föräldrar och andra som stöder daghemsverksamheten
Kontaktperson: Mats Eloluoma, tfn 040 143 2323, mats.eloluoma(at)gmail.com

Sundom SFP

Verksamhet: Svenska Folkpartiets lokalavdelning i byn, politisk verksamhet
Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre, marit.nilsson-vare@hanken.fi, tfn 050 371 5515

Sundom socialdemokrater rf

Verksamhet: Socialdemokratiska partiets lokalavdelning i byn, politisk verksamhet
Kontaktperson: Christer Westerback, christer.westerback(at)netikka.fi

Sundom avdelning av Finlands Röda Kors

Verksamhet: verksamhet enligt Röda Korsets principer
Kontaktperson: Marlene Prost-Swahn, tfn +358 50 5414448

Sundom-Solf lokalavdelning av samfundet Folkhälsan

Verksamhet: verksamhet enligt samfundet Folkhälsans principer, samarbete med andra byar
Kontaktperson: Lena Granholm, tfn 0504463254

Sundom spelmän

Verksamhet: spelmanslag, bevarar folkmusik och uppträder med musik
Kontaktuppgifter och beställningar: Bror-Eric Sahlström 0500 569545

Spelman-foto-2013.jpg

Sundom marthaförening rf

Verksamhet: lokalförening inom Finlands svenska Marthaförbund, info och upplysande verksamhet
Kontaktperson: Birgitta Sundin, tfn 044 357 1184

Sundom pensionärsklubb

Verksamhet: samlingstillfällen för pensionärer med program. Reseverksamhet
Kontaktperson:
Ordförande Hans Winberg, tfn 050 597 2392 

Pensionärshemsföreningen Hemgården rf

Föreningen har till ändamål att verka för en förbättring av åldringars och handikappades levnadsförhållanden, vårdmöjligheter och boendestandard.
Kontaktperson: Leif Sund,tfn 0400 138864
Disponent: Erik Cederholm, tfn 0500 365 944

Sundom avdelning av Kyrkans Ungdom

Verksamhet: bland barn, ungdomar och vuxna inom kapellförsamlingen
Kontaktperson: Sofia Böckelman, tfn 044 480 8341 

Kronvik lägergård

Verksamhet: bland barn, ungdomar och vuxna.
Kontaktperson: Roger Stenros, tfn 040 066 8221 

Stigfinnarna i Sundom

Verksamhet: Scoutverksamhet för barn
Kontaktperson: Harriet Sten, 050 593 2074,
Hemsida: www.stigfinnarna.fi/sundom 

 

Sundom gravgårdsförening rf

Verksamhet: anlagt en gravgård i byn. Gravgården invigd 2.7.2000
Kontaktperson: David Käld, tfn 040 5790366
Hemsida: www.sundomgravgard.fi 


 

Andra organ av betydelse för byn

Sundom områdeskommitté

Verksamhet: politiskt sammansatt organ av Vasa stad. Kan ta initiativ i frågor som berör byn som anses höra till kommunen, samt remissorgan för kommunala frågor som berör byn.
Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre, tfn 050 371 5515

Sundom Kapellförsamling

Verksamhet: Kapellförsamling under Vasa svenska församling. Byn har egen kyrka, gravgård och församlingshem.
Kontaktperson: Malin Lindblom tfn 044 480 8322, E-post. malin.lindblo(at)evl.fi

Sundom missionskyrka

Verksamhet: bland barn, ungdomar och vuxna på frikyrklig grund.
Kontaktperson: Victoria Grönlund, 050 565 8052, Pastor Märt Saar, 044 984 7342

Hemsida: www.kyrktorget.se/sundom.missionshus

Sundom delägarlag

Förvaltar samfällt ägda områden i skärgården och på fastlandet.
Arrenderar ut områden för villabebyggelse, båthusplatser, båtplatser och parkeringar.
Kontaktperson: Leif Sund  tfn 040 013 8864
sude@sundom.fi

Hemsida: www.sundomdelägarlag.fi

Väglag för enskilda vägar

Kontakta Vasa Stad, Kommuntekniken för mera information 
Kontakt-tfn: Kommuntekniken, växel 06 325 111

Hemskogsvägarnas väglag

Verksamhet: Hemskogsvägarnas skötsel
Ordförande: Simo Ahtola, 040 501 92 51
Sekreterare: Staffan Asplund, 044 380 92 37
E-post: hemskogsvaglag(at)gmail.com
Hemsida: https://sites.google.com/view/hemskogsvagarna

Sundom Vattendelägarlag

Verksamhet: ombesörjer i Lag om fiske fastställda uppgifter. Utarrenderar byns gemensamma vattenområde för fiske.
Kontaktperson: Jan-Erik Backholm, tfn 06 3122270

Söderfjärdens torrläggningsföretag

Verksamhet: ansvarar och sköter underhållet av diken och pumpstationer på Söderfjärdens unika jordbruksområde på vilket åren 1997-1999 utförts Europas största enhetliga täckdikningsreglering, som är av betydelse för miljön.
Kontaktperson: David Köping,tfn 040 553 3750

Aktiastiftelsen Solf-Sundom

Verksamhet: stöder föreningar med vinstmedel som tilldelats stiftelsen från Aktia banks vinst.
Kontaktperson: Denice Vesterback, tfn 050 3605626

Vasa Alma (Arbis) verksamhet:

Arbetarinstitutet i Vasa stad med verksamhet (kurser, seminarier och föreläsningar) i byn.
Kontaktperson: biträdande rektor Mia Wiik 0400 256 961

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen