Sundom

Murmursunds Allehanda 2003

Murmursunds allehanda

Pärmbild 2003
 
Läs innehållsförteckningen nedan!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS!!! Årgångar från 1950- 1960- och 1970-talen finns inte att beställas för tillfället

Innehållsförteckning 2003

Varför heter det jul? av Gunnar Särs ................................ 3
Byggdeföreningens jubileumsfest ..................................... 4
Kulturarvet av Börje Backholm ....................................... 6
Soldattorp nr. 132 i Sundom av Helena Jern .......................... 8
Båthusinvigning av Jessica Morney .................................. 10
Takarbete på hög höjd av Jessica Morney ............................ 12
Hembygd, solig och fager av Börje Backholm ......................... 14
Bygdeföreningen 50 år av Solveig Hortans ........................... 20
MA:s redaktion under 50 år av Ulla Höglund ......................... 29
MA 50 år av Britta Vestlund ........................................ 30
24 timmar med Bertel och Vår herre av Elof Rosendahl ............... 32
Förteckning över fiskarbastur på Storsanden av Karl-Erik Mitts ..... 34
Notdragning av Bertel West ......................................... 36
In Saandin å Stooskärsreiså av Hjördis och Uno Mitts ............... 38
Året som gått av Karl-Erik Sundin .................................. 42
Den ryska vaktstugan på Skadebådan av Nils Nygren .................. 45
Avlidna 1.11.2002 - 30.10.2003 ..................................... 46
Sök dina rötter av Ingmar Sundin ................................... 47
Släktutredning - Matts Mattson Sund av Ingmar Sundin ............... 48
Bilder besättar .................................................... 56
Gårdar i Sundom - då och nu av Ulla Höglund ........................ 58
Emigrantbesök i Sundom av Ulla Höglund ............................. 60
Emigrantbrev av Börje Backholm ..................................... 63
En MA-läsares livshistoria av Brita Vestlund ....................... 66
Livet vid fäbodarna ................................................ 67
Minnen från fäbodlivet på Utterö på 30-talet av Lisa Forth ......... 68
Sundomkjolen i Nederluleådräkt av Else Britt Lindblom .............. 72
Ny naturstig, infotavlor och utsiktstorn på Öjberget ............... 75
Stenåldersfynd på Öjberget av Matts Andersén ....................... 76
Nytt om meteoritkratern Söderfjärden i tysk doktorsavhandling
av Matts Andersén .................................................. 78
von Essen och den stora Torrläggningen av Bertel Sund .............. 81
Söderfjärd av Eila Laasanen ........................................ 87
Kapellförsamlingen i fokus! av Gunnar Särs ......................... 88
Grind och stolpar vid Sundom kyrka av Ulla Höglund ................. 90
Prästgårdspensionärernas sommarresa av Elsie Törnqvist ............. 92
Sundom hembygdsförening besöker ... av Else Britt Lindblom ......... 94
Förvandlingar av Börje Backholm .................................... 96
Om Sundomenkäten av Tom Holtti ..................................... 97
Sundom – inte bara båtar och böckling av Kjell Herberts ........... 102
Vasamarschen 2003 av Ulla Höglund och Bjarne Blomfeldt ............ 105
Ådron - historia och nutid om byns vattenled av Bertel Sund ....... 106
Gamla vädermärken berättar om höst och vinter av Karl-Erik Sundin . 114
Konfirmation i Sundom kyrka 2003 .................................. 115
Sjätteklassister i Sundom skola 2002 - 2003 ....................... 116
Migration av Bojan Hokkanen ....................................... 117
Föreningstrassel av Ulla Höglund .................................. 120
Pensionärshemsföreningen HEMGÅRDEN r.f. ........................... 124
Auktion vid Hemgården av Ulla Höglund ............................. 126
Västergrändsbor, syföreningen m.fl. av Ulla Höglund ............... 127
Sundom Pensionärsklubb av Ingmar Sundin och Doris Ekholm .......... 129
Mosson berättar av Lars Nedergård ................................. 130
Goda ord – och onda av Börje Backholm ............................. 135
Åke Norrby – ung man med kamera på 1930-talet ..................... 138
Hilding in memoriam av Marita Bagge ............................... 141
Poststämplar som använts i Sundom och Kronvik av Åke Berglund ..... 142
Lungsoten – en övervunnen sjukdom ? av Börje Backholm ............. 145
Rönnskärs lotsstation 1752 - 1983 av Solveig Hortans .............. 148
Amerikaresan av Bojan Hokkanen .................................... 150
Till Pauls minne av Elsie och Ferdinand Törnqvistr ................ 151
Soldat nr 132 i Närpes kompani av Ulla Höglund .................... 152
Soldatägor i Sundom av Solveig Hortans ............................ 155
Gamla tiders krydd- och läkeväxter av Elisabeth Fogde ............. 156
Tåmtin av Elis Morney ............................................. 158

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen