Sundom

Murmursunds Allehanda 2005

Murmursunds allehanda

Pärmbild 2005
Läs innehållsförteckningen nedan.OBS!!! Årgångar från 1950- 1960- och 1970-talen finns inte att beställas för tillfället

Innehållsförteckning 2005

Att ta sig till julen av Gunnar Särs .......................................... 3 
Året som gått av Karl-Erik Sundin ............................................. 4 
Hur blir vädret? av Karl-Erik Sundin .......................................... 7
Bygdeföreningens verksamhet 2005 i bilder ..................................... 8 
Stenmejsel funnen på Öjberget — en fyratusenårig nyhet av Matts Andersén .......9
Söderfärden mitt i prick av Matts Andersén.....................................11 
Något om rian och dess betydelse av Lars Nedergård ............................16 
“Rigobbin” av Lars Nedergård  .................................................20 
Den gamla rians kväll — dikt av Lars Nedergård ................................21 
Velociped — “Snabbfotare” av Ulla Höglund......................................22 
J Staffans cykelaffär av Ulla Höglund .........................................26 
Selma Grannas — lärarinna för etthundra år sedan av Elis Morney ...............28 
Selma Grannas diktbok “Källsprång” av Börje Backholm ..........................30 
Sundom saluterar Sundom .......................................................32 
Kvinnfolk med kraft i arm och mod i barm av Elis Morney .......................33 
Minnen från torglivet berättade av EsterMarandergm Marlene Prost...............37 
Andra sundombor som stått på torget av Ester Marander .........................41 
Bilder från torget ............................................................42 
En stadsresa med farmor i början av 1930-talet av Margareta Hortans ...........44 
Torghandel från 30-talet till nutid av Margareta Hortans ......................45 
En kvinna med sinne för fiskaffärer av Karina Rönnqvist .......................48 
“Konstighejter på lokalin” av Susanne Sundin och Bjarne Blomfeldt .............51 
Ett axplock av “konstighejter .................................................52 
Hus i Sundom — då och nu av Ulla Höglund ......................................54 
Kvinno kraft av Jessica Morney ................................................57 
Cele Svarvars av Kaj Svarvars .................................................58 
“Tilda-mamma” av Lilian Rönnqvist .............................................60 
Bjönves Vendla av Jessica Morney ..............................................64 
Maria Berg— “Mattas Maj” av Ingmar Sundin .....................................66 
Öjbergsringen av Berit Nedergard ..............................................67 
Antecknat om Jåfs-Tilda av Elis Morney ........................................68 
“Erkas Fia” av Inga Hemdahl ...................................................69 
Skeppsbrottet av Jarl Holmström ...............................................71 
“Mattes” Anna, odlare och torghandlare av Elis Morney .........................72 
Här bor Rakman av Börje Backholm ..............................................73 
Vår farmor Vendla Nordlund av Bojan Hokkanen ..................................76 
Ida Enegren av Meta Sahlström .................................................78 
Vi minns Etel Erickson av Hans Vinberg ........................................83 
Sakre Emeli av Jessica Morney . ...............................................85 
“Sakre-Maj” i Norrbacken av Ulla Höglund ......................................86 
Fäbodskvinnor av Jarl Holmström................................................88 
Emma Gustava Krypar av Uno Mitts ..............................................89 
Glimtar från en 57-årig syjuntas verksamhet av Berit Sjöberg ..................90 
Lisbeth Granlund f. Ekholm av Joe Björkgren....................................93 
Prästgårdspensionärernas sommarresa av Elsie Törnqvist ........................96 
Sundom pensionärsklubb på resa i Åboland av Doris Ekholm ......................97 
Vår resa till Kanada och USA av Bojan Hokkanen och Ruth Väglund................99 
Kontakter till Nya Zeeland och Australien av Jan-Erik Överholm ...............102 
En resa i barndomen av Elsie Törnqvist .......................................104 
Paradissöndag av Börje Backholm ..............................................105 
Åke i Afrika av Åke Hyde’n ...................................................106 
Vardag och fest i kapellförsamlingen av Gunnar Särs ..........................110 
Avlidna under perioden 1.11.2004-30.10.2005 av Ulla Höglund ..................113 
Årets konfirmander ...........................................................114 
Minilägerskolan av åk 6 i Sundom skola .......................................115 
Lägerskola 2005 av åk 6 i Sundom skola .......................................117 
Morfar har berättat av Inga Hemdahl ..........................................122 
Ett bra bildningsbygge blir bättre av Matts Andersén .........................124 
Sundom LärCenter — Skola, och mycket, mycket mer! av Anders Lindman ..........128 
Kriget förändrade mitt liv av Barbro Bäckström ...............................130 
Historia från Stråkan om sågen tillkomst av Leif Båskén ......................135 
Namnet Kronhjelm av Ulla Höglund .............................................139 
“Falnade kolen vi tända på härden” av Börje Backholm .........................140 
En sann älgjaktshistoria av Sixten Petander ..................................143 
Skidsporten vid Mossvalla och Öjberget av Sixten Petander ....................144 
Höstdikt av Göta Nygren ......................................................145 
“Laangt såm ett fatiåår” av Börje Backholm ...................................146 
Armodets barn — dikter av Börje Backholm .....................................149 
Johan Loddvigas Sven Dyvva av Elis Morney ....................................152 
Minnet av far och mor av Göta Nygren .........................................155 
Öjens naturstigsinvigning av Bjarne Blomfeldt.................................156 
Föreningsträffar 2005 ........................................................158

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen