Sundom

Murmursunds Allehanda 2006

Murmursunds allehanda

Pärmbild 2006
Läs innehållsförteckningen nedan.OBS!!! Årgångar från 1950- 1960- och 1970-talen finns inte att beställas för tillfället

Innehållsförteckning 2006

Se barnet! av Gunnar Särs ...............................................3
Året som gått i vår by av Karl-Erik Sundin ..............................5
Hur blir vädret? av Karl-Erik Sundin ....................................7
Vraket vid Näset av Matts Andersén ......................................8
Bygdeföreningens verksamhet 2006 i bilder ...............................9
Bland backstugusittare, fiskare och bönder av Lars Nedergård ...........10
Tiden, dikt av Lars Nedergård ..........................................16
Kvarkens världsarv av Matts Andersén ...................................17
Insamling för Sundom LärCenter fortsätter av Matts Andersén ............20
Liten festsal blir stor av Anders Lindman ..............................22
Ladoga runt av Krister Mellberg ........................................24
Tändsticksetiketter av Bjarne Blomfeldt ................................29
Meteoria Söderfjärden av Matts Andersén ................................31
Byggboom i Sundom ......................................................34
Om att planera en by av Göran Björk ....................................35
Åsikter om Generalplan för Sundom 2030 av Sundom Bygdeförening r.f. ....38
Vikarierande gårdsfarihandlare av Måns Ekholm ..........................40
Sund-namnen i Sundom av Ulla Höglund ...................................58
En österbottnisk kärnkvinna ............................................45
Sundombor besöker Sundombor ............................................60
Gåva från Sundom, Luleå ................................................61
Amerikaemigranter, fotografi ...........................................62
En skolutfärd på 1940-talet av Signild Sundin ..........................63
Tur/retur med Böljan, fotografier av Bjarne Bäckman ....................64
Att resa över Stadsfjärden av Nils Nygren ..............................68
Om tegelbruket i Sundom 1906-1918 av Johannes Sundin ...................70
Till Sigurds minne av Ole Lervik .......................................74
Johannes Berts (Jååpin) av Karl-Erik Sundin ............................76
Anna Peterson 100-år av Elsie Törnqvist ................................77
Canadaresenärer anno 1923, fotografi ...................................78
Öjbergsspelen 1956 av Bengt Ekholm .....................................79
”Flickor på Håppon” av  Bjarne Gästgivars ..............................82
Krönika över det år som gått av Boijan Hokkanen ........................83
Mer om händelserna i Sundom julhelgen 1917 av Måns Ekholm ..............86
”Vi Sjuöng” av Jarl Holmström ..........................................92
Flyttningsanmälan av Öjbergstrolle .....................................94
Stora och små fiskfångster av Bertel West ..............................96
En dråplig historia av Nils Nygren .....................................99
Skolelever i Övre Sundom småskolaav Karl-Erik Sundin ..................100
Till flydda tider återgå... av Börje Backholm .........................102
dikt av Börje Backholm ................................................107
Min barndoms söndagsskola av Hjördis Mitts ............................108
Söndagsskolan i Missionshuset av Margit Nedergård .....................111
Dopklänningen av Adéle Sandberg .......................................113
Emigranter i Nya Zeeland ..............................................115
Axplock från resa i Nya Zeeland av Jarl Enholm ........................117
Skagerstens i Ecuador av Sven-Olof Skagersten .........................122
Vandring längs en tvåhundraårig väg av Elis Morney ....................126
En beta ååv Sååndom historia ..........................................129
En bit av Sundoms historia ............................................132
Kapellförsamlingen 2006 - i ett nötskal av Gunnar Särs ................135
Årets konfirmander ....................................................136
Avlidna under perioden 1.12.2005-15.11.2006 sammanst. av Ulla Höglund .137
En historisk lördagskväll av Uno Mitts ................................139
Alltid Aktiv! av Sundom Båtklubb och Farledsklubb r.f. ................142
Sundom Pensionärsklubb på resa av Doris Ekholm ........................144
Axplock från Prästgårdspensionärernas verksamhetsår av Elsie Törnqvist 145
Ung kraft av Tina Selänniemi, Tiina Palonen ...........................147
Lägerskola 2006 av skolelever i Sundom skola ..........................149
Sundom skola på Stafettkarnevalen av Jenni Isolammi ...................152
Te fälas heimåkring, dikt av Elis Morney ..............................154
Strövtåg i bygden av Elis Morney ......................................157

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen