Sundom

Murmursunds Allehanda 2008

Murmursunds allehanda

MA-parmbild-2008.jpg
Läs innehållsförteckningen nedan.

Årspublikationen kan beställas av Sundom bygdeförening eller genom att fylla i en beställningsblankett.
Priset på nummer 61, årgång 55 - 2008 är 16 EUR (+ lev.kostnader)

OBS!!! Årgångar från 1950- 1960- och 1970-talen finns inte att beställas för tillfället

Innehållsförteckning 2008
	


Redaktörens ruta av Solveig Hortans                       7
En oförglömlig resa från Kanada av Mabel Nyberg                 8
Skolelever från år 1938-1939 fotografi inlämnat av Henrik Söderholm       9
Året som gått av Karl-Erik Sundin                        10
Alla har vi varit små fotografi inlämnat av Signe Sundholm           12
”Seemanbärje” på Kråknäset fotografi inlämnat av Signe Sundholm         13
Åke åter hemma av Åke Hydén                           14
Invigning av världsnaturarvet fotografier Matts Andersén            16
Under året som gått fotografier inlämnade av Bjarne Blomfeldt o. Matts Andersén 17
Meteoria Söderfjärden av Matts Andersén                     18
Det omöjliga blev möjligt av Matts Andersén                   28
Första dagen i den nyrenoverade skolan fotografier Matts Andersén        31
Stjärnfall i byn fotografier Matts Andersén                   32
Sommarprat av Marita Bagge                           33
Bröllopsgäster samlade på ”Håbälkontin” fotografi inlämnat av Signe Sundholm  43
Emigranter fotografier                             44
Notiser från den sommar som aldrig kom av Bojan Hokkanen            45
Sundom tv har verkat i 25 år av Martin Fjällström                47
Nybyggare på Svarvarsbacken av Annika Wiklund-Engblom              49
Eva Beata Stenberg av Helena Jern                        53
Anteckningar om Eva Beata Stenberg av Arne Appelgren              57
Det fängslande Vietnamn av Carl-Erik o. Brita Näsman              62
Sägner om allmogesamlingen i Solf, Sundom och Malax år 1808 av L.E. Bexar    73
Möte med svenska soldater på Stråkavejin sägen inlämnad av Eugen Rönnqvist   80
Soldatveteraner från kriget 1808-1809 av A.G.J Hallstén             86
Rekning inlämnad av Henrik Nysand                        87
Korrespondens – anno 1923 av Bror Backholm                   88
August Stegar fotografi inlämnat av Sven-Erik Dahla               90
Barnen Rosenlöf på Bjönves fotografi inlämnat av Lise Rosenlöf         91
I fisket fotografier inlämnade av Hjördis Björkman               92
Hur blir vädret? av Karl-Erik Sundin                      93
Målaren Rafael Berg av Nils Nygren                       93
Vaktposten i vattentornet av Levi Backholm                   94
Kustartillerister fotografier inlämnade av Harry Östersund           96
Minnen av krigstiden 1939-1945 av Börje Backholm                97
Fotografier från förr inlämnade av Doris o. Paul Ekholm            102
Fältpost på väg fotografi inlämnat av Doris Ekholm               103
Vardagsliv i kristid av Margareta Hortans                   104
Minnen från krigstiden av Karl-Erik Sundin                   108
Tillbakablickar från krigsåren av Jarl Holmström                110
Hågkomster från kriget av Ingmar Sundin                    114
Dagbok från åren 1939-1945 av Eskil Orre                    115
Skogsarbete fotografier inlämnade av Hjördis Björkman             123
Nyodlingar, svedjebruk och stubbar av Lars Nedergård              124
Avlidna under perioden 31.12.2007-3.11.2008 sammanställt av Ulla Höglund    129
Till Hjördis Herrgårds minne av Signild Sundin                 130
Världsmästaren från Sundom har gått bort av Dan Ekholm             131
En genuin sundombo av Hjördis o. Uno Mitts                   132
Prästgårdspensionärerna av Elsie Törnqvist                   133
Sundom Pensionärsklubb av Benita Westerback                  134
Levande bilder i skyltfönstret fotografi inlämnat av Brita Vestlund      135
Markus Rösman – en privat postilla av Börje Backholm              136
Tre generationer – bilder ur Henrik Söderholms familjealbum          149
Med mandat att besluta lokalsamhällets inriktning av Göran Björk        154
Gustaf Adolf Båtmästar av Eugen Rönnqvist                   157
Vardagsliv i Sundom fotografier inlämnade av Hjördis Björkman         158
Björs ”eeldin” av Sixten Petander                       160

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen