Sundom

Murmursunds Allehanda 2016

Murmursunds Allehanda 2016

Restnummer av MA kan beställas från Sundom bygdeförenings sekreterare Bjarne Blomfeldt.
E-post: bjarne.blomfeldt(at)sundom.fi. tel. 041-4303878

 

 MA-2016-FB-liten.jpgMA-2016-innehållsförteckning-1-liten.jpg

MA-2016-innehållsförteckning-2-liten.jpg

I det första numret av Murmursunds Allehanda skriver Lars Bexar: ”Denna hemmagjorda tidning, som nu finner vägen till sundombornas hem, har måhända en uppgift att fylla bland folket i bygdegemenskapen. Tidningens utgivare, Sundom bygdekommitté, är som bekant ett samarbetsorgan för ortens kulturföreningar med uppgift att främja ortens kulturella, ekonomiska, och sociala utveckling. Vi förverkligandet av sina syftemål behöver kommittén ett lokalt språkrör, i vilket viktiga frågor i byns liv kan presenteras.

Och visst har Murmursunds Allehanda behövts. I den har byborna fått sina texter av olika slag publicerade, man har summerat året som gått och blickat framåt och bakåt.

Framtiden vad vet vi om den, frågade sig skolrådet Ernst August Mitts i det första numret av Murmursund. ”Intet mycke. Egentligen ingenting alls. Skall vi säga någonting om den, så blir det rena rama spådomen. Men låt gå för det! Vi förflyttar oss 25 år framåt i tiden. Då går en mäktig autostrada från socknarna söderut genom Söderfjärden och vidare genom Sundom ut till ”Pissmogrånn” (Myrgrynd red, anm.) Ack, ack den biten och flera andra är redan uppslukade av Vasa stad. Atomdrivna bilar och bussar susar genom byn så det står härliga till. Fyra- och femvåningshus reser sig på området där närmast Fjärdsminnet och Stadsfjärden kommer att tävla med Söderfjärden i produktion av timotejfrö. Ty naturligtvis är Stadsfjärden vid det laget torrlagd och våra avkomlingar odlar prima kromosom potatis i trakterna kring Fjärdsstenen. ”

Tack och lov spådde Ernst August Mitts fel om torrläggningarna, de upphörde. Men han spådde rätt om vägen till Myrgrund, om stadens markköp i Sundom och om höghusen som nu finns i planerna.

Nu läggs ytterligare ett år Sundom by ålder. 1977 firade Sundomborna sitt 600 årsjubileum.  Det finns inget exakt år för byns uppkomst men om man firade 600 år 1977 så fyller byn 640 år nästa år.

Men läs först vad som hände 2016 i nya Murmursunds Allehanda. Här finns vad som hänt i föreningar och församlingar. I årets bok finns också intressanta texter om flyktingmottagningen i Sundom förra vintern och om marthorna och båtklubben som jubilerat. Minnen från Gåsgrund och om när Näset som blev Vasabornas sommarparadis under namnet Sundom gyttjebad för över 100 år sedan samt Höglasspelen är bara några exempel på berättelser om hur det var förr.

Utgivare av boken är Sundom Bygdeförening.

Ansvarig redaktör för boken Solveig Hortans.

I redaktionen ingår: Marita Bagge, Bjarne Blomfeldt, Michael Borg, Solveig Hortans, Gunvor Marander, Gunborg Martin, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Gunn-Britt Sundholm.

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen