Sundom

Murmursunds Allehanda 2022

Murmursunds Allehanda 2022

Årets Murmursunds Allehanda, nr 75, årgång 69 är klar och finns till försäljning från och med 25.11.2022.
I Sundom säljs MA-2022 i K-Market Sundom, Blomsterhandel Florina, i Vasa i GROS bokhandel samt vid Pappadagis i Malax.

MA kan även beställas av MA-redaktionen (se kontaktuppgifter nedan).

1. MA-22-pärm.jpeg

Innehållsförteckning 2022

Marita Bagge Murmursunds Allehanda 2022 10
Kjell Nybacka 2022 blev ett år då vi byggde och flyttade hus 12
Stefan Blomqvist Borrprov visar att Målares byggdes 1804 14
Marita Bagge, Karl-Erik Sundin Hänt i Sundom 2022 18
Marita Bagge Meteorian grön föregångare inom hållbar turism 24
Gunvor Marander Kunskap om vinodling i ny skrift 25
Caroline Penttilä, Sören Andersson Hänt på Kronvik 26
Malin Lindblom Karakaffe, kaffebönor och livets nystan – om betydelsen av att uppleva gemenskap 28
  Årets konfirmander 30
Märt Saar Sundom Missionskyrka 31
  Konfirmationsjubileum 33
E. Pastuhov / G. Marander Avlidna hösten 2021 – hösten 2022 34
Johan Backholm Levi Backholm 36
Marita Bagge Tack Holger! 38
David Köping Till Stig Ole Jåfs minne 40
Daniel Mitts Till Elly Ludéns minne 41
Daniel Mitts Else Lassfolk, 101 år, trivs i hemmet vid Långängstået 42
Agneta Glad Familjen Zuglian flyttade från aboriginernas reservat Arnheim till Ludéns mitt i Sundom 44
Marita Bagge Nästa år har de drivit sitt unika företag Svenska Tält Ab i Dorotea i 40 år 50
Birgitta Åsvik Okkosch historia sträcker sig över ett sekel 56
Agneta Glad Vindkraftspionjären i Sundom fortsätter leverera 62
Gunn-Britt Sundholm Florina-Carina har tillbringat ett helt liv med blommor 64
Gunvor Marander Ulla Berg - en kreativ mångsysslare, som varit hembygden trogen 67
Marita Bagge Ritar i 3D på jobbet, tecknar och målar som hobby 70
Marita Bagge 6000 Rönnqvistbåtar har tillverkats i Sundom 76
Gunvor Marander Ture och Else Marander var trotjänare i Sundom Ungdomsförening 1950–1970 82
Marita Bagge Gun Korsbäck: Det var i Sundom det började 84
Marie-Louise Erickson-Tervoort ”Else gav mig kraft att gå till skolan istället för att stanna hemma och gråta” 86
Mikael Sundin Målares – ett hus med 200-årig historia 87
Michael Borg Pråmen på sjöbottnen vid Näset tillhörde Johan Gabriel Huggar 93
Lennart Östergård / G. Marander Årskrönika från 1972 96
Mikaela Hansen 556 personer från Sundom och Solf skrev på folkadress mot förryskning 1899 100
Jussi Mendelin Isen på Stadsfjärden bjöd Vasaborna på både lek, motion och romantiska utfärder 115
Marika Birell Drömmen om en kortare väg till staden 119
Mikael Sundin Johan Erik Sjöberg frös ihjäl på Stadsfjärden på väg hem från stan 126
Tomas Mikael Bäck En dikt om Börgs stuga 128
Birgitta Stange Birgitta Rönngård åkte till Stockholm för att jobba som mejerska 129
Maj-Britt Martin Bergen runt Söderfjärden 133
Ann-Sofi Röj-Lindberg Det fanns en ledig hyresbostad 135
Marita Borg Barndomsminnen från Väderskatan, Vikenspel och den tidens hyss 137
Michael Ståhl Vi hadd noo skryyft tå Albert plåmpa i sjöön 140
Göran Sundin Vintersportminnen från Höglasberget, Köukar, Falun och Albertville 144
Matts Andersén Toppår för Meteoria Söderfjärden 148
Marita Bagge Sundom samfällighet och Sundom vattendelägarlag blev ett igen 153
Marita Bagge Välkommen till Sundom 155

Murmursunds Allehanda 2022

Text: Marita Bagge, redaktör, ordförande för arbetsgruppen
Redaktionens ruta

Att ha kunskap om vad som händer i sin by ökar tillhörigheten. Att kunna sin historia ger en plattform att bygga sin framtid på. Det här är två saker som Murmursunds Allehanda vill arbeta för, att folk ska känna sin by och känna till åtminstone lite grann om dess historia.

I arbetet med årets utgåva av MA, årgång 69, nummer 75, har jag slagits av hur vår syn på händelser som utspelat sig för länge sedan kommer nära och blir begripliga när vi ser på dem i ljuset av dagsaktuella händelser.

Mikaela Hansens text om folkadressen mot förryskningen 1899 i årets MA är en sådan. Bara för ett år sedan, före Rysslands angrepp på Ukraina, hade en massadress mot förryskningen kanske inte väckt så starka känslor. Men betänk, 522 931 namnunderskrifter samlades, i största hemlighet, ihop på tio dagar. Många av undertecknarna var knappt skrivkunniga och man kan nästan förnimma hur de kämpat med underskriften när man ser de spretiga namnteckningarna. 

Kommunikationerna var usla och tidvis åkte namninsamlarna skidor mellan gårdarna. 556 Solf- och Sundombor skrev på. Isak Qvist representerade sedan Solf kommun i den jättedelegation som reste med tåg till Ryssland för att överlämna protesten.

Mikaela Hansen har läst igenom och tytt varenda underskrift från Solf och Sundom på de gamla handskrivna dokumenten som finns bevarade i Riksarkivet.

Landsbygd och stad har alltid behövt varandra och drömmen om kortare förbindelse till tätorten Vasa från Sundom, Solf, Malax, Petalax, Korsnäs har under årens lopp tagit sig olika uttryck.

Marika Birells genomgång får mig än en gång att inse att inget är nytt under solen. År 1912 figurerade ett förslag om en väg från Svartö, via Munsmo till Vikby, en sträckning som idag för tankarna till den så omdiskuterade Hamnvägen! 

Murmursunds Allehanda består detta år av sammanlagt drygt 40 texter. Nu kan vi avslöja vem som ägde den omtalade pråmen som i tiderna sjönk utanför Näset.

Läsarna får möta nya och tidigare Sundombor. Agneta Glad tar oss med på besök till familjen Zuglian, som efter år av arbete bland urbefolkningen aboriginerna i Australien, bosatt sig i Sundom.

Birgitta Stange, född Rönngård, for från Sundom till Sverige för att praktisera på mejeri men hamnade i Tyskland där hon bott i 50 år nu.

Hur många av våra läsare minns inte med värme Ture och Else Marander som bodde på ungdomslokalen och blev ett med Sundomungdomar från ett par generationer.

Jag beslöt själv ta reda på hur det kom sig att Stig Berg från Näset och hans fru Mirja, ursprungligen från Tammerfors, hamnade i Dorotea och började tillverka tält! Möt deras familj i familjeföretaget Svenska Tält Ab vid porten till Lappland.

Vi plockar upp ett tvärsnitt av händelser som skett i byn. En av dem är utvidgningen av byns butik. Eidi Paro, Birgitta Åsvik, Ove Nedergård och Gunborg och Hasse Martin delar sina butiksminnen med oss.

Personliga minnen delar också många skribenter under rubriken ”Läsarna skriver” och här är igenkänningsfaktorn hög. En av dem är docent Michael Ståhl som festtalade om sina pojkår på Näsfesten i somras. Sundomdialekten har förblivit honom kär genom hela livet. Angangaar int de lingonpelarin, sa pojkarna på den tiden, men någon lingonpelar har Ståhlis-Janne, som han allmänt kallas i Sundom, aldrig påträffat.

I bygdeföreningen har året handlat om att flytta hus, vilket också syns både fram och bak på årets publikation. Det är förbluffande att ta del av hur Mikael Sundin och Stefan Blomqvist undersökt husets ålder på väsenskilda sätt men kommit till exakt samma slutresultat.

I och med det stundande årsskiftet går vi in i ett jubileumsår. Bygdeföreningen fyller 70 år, Murmursunds Allehanda fyller 70 år, museet 60 år och dessutom är det 50 år sedan Sundom överfördes till Vasa och vi hoppas kunna fira detta i all enkelhet.

Ett varmt tack till Olof och Siri Granholms stiftelse som beviljat stipendium för arbetet med Murmursunds Allehanda.

Vi önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas ni ska ha nytta och glädje av Murmursunds Allehanda 2022. Och bästa läsare ta en extra titt på Anders Hortans illustrationer! 

Bästa läsare!

ill du hjälpa oss i arbetet med nästa nummer av Murmursunds Allehanda som ska utkomma den första december 2023 hoppas vi att du tar kontakt med någon av oss i redaktionen.

Murmursunds Allehanda kommer till genom ett omfattande lagarbete och vi vill ha Ditt tips om personer som vi ska intervjua och ämnen som vi ska ta upp.

Vill Du skriva själv eller har bilder som du tror intresserar Sundombor så låt oss få veta det!  

Här följer våra kontaktuppgifter:    
Marita Bagge maritabagge(at)hotmail.com 050 5218 404
Bjarne Blomfeldt bjarne.blomfeldt(at)sundom.fi 041 4303 878
Michael Borg michael(at)naset.fi 050 3207 180
Agneta Glad acglad(at)gmail.com 040 5908 530
Mikaela Hansen mikaela.hansen(at)edu.vaasa.fi 050 3010 624
Solveig Hortans solveig.hortans(at)multi.fi 050 5348 348
Gunvor Marander gunvor.marander(at)netikka.fi 050 5686 404
Gunborg Martin gunborg.martin(at)gmail.com 040 5179 974
Maj-Britt Martin majbritt52(at)hotmail.com 040 6172 906
Daniel Mitts mittsda(at)gmail.com 040 9682 709
Ann-Sofi Röj-Lindberg aroj(at)abo.fi 050 5997 724
Gunn-Britt Sundholm gunnbritt.sundholm(at)gmail.com 045 3439 209

 

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen