Sundom

Nyhetsarkiv

Inspirera och inspireras studiebesök till Öland - maj-2019 - Se rapport här

 


 

Bertel Vest fick hederstiteln Sundom bys traditionsbärare

Sundom Bygdeförening tilldelade vid sitt årsmöte senaste söndag fiskaren Bertel Vest hederstiteln Sundom bys traditionsbärare.

Bertel West hedrades med blommor och diplom.Bertel Vest är en god representant för österbottniska kustfiskare. Han har under en lång tid varit aktiv i yrkets egna organisationer som Sundom fiskargille, Österbottens fiskarförbund och Österbottens fiskeriförsäkringsförening.
Hans långa och aktiva engagemang i Sundom Bygdeförening gör att det kollektiva minnet i byn hålls vid liv och stärks. Han är aktiv och tar upp ämnen som många yngre redan tappat bort. Bertel Vest goda minne, vilja och förmåga att förmedla kunskap har gjort att han ofta fått fungera som informatör och kunskapskälla.

Denna Sundomfiskare kan som få berätta om de förändringar som under flera generationer skett i fiskemetoder, fiskarters förekomst och vattnens eutrofiering. Han kan med suverän hand på rorkulten styra även genom oprickade, steniga vatten och samtidigt berätta om forntida skeenden på kringliggande holmar och skär. Han är en värdig traditionsbärare med stor aktning för skärgårdens historia och med en insiktsfull respekt för natur och miljö.


Bertel Vest hedrades med blommor och diplom.


Murmursunds Allehanda 2017

Murmursunds Allehanda 2017, nr 70, årgång 64 finns till försäljning (Obs endast några exemplar finns kvar).
I Sundom finns den till försäljning i  K-Market eller direkt av Sundom Bygdeförening / Bjarne Blomfeldt.

 

 IMG_20180123_0001--2.jpg

MA-2017 - Innehållsförteckning  
     
Marita Bagge Murmursunds Allehanda 2017 7
Kjell Nybacka Bygdeföreningen byggde nytt och restaurerade 10
Karl-Erik Sundin / Bjarne Blomfeldt Året som gick 12
Michael Borg Hänt på Näset  16
Malin Lindblom Att höra till - ung och viktig 20
Ulla Höglund Avlidna under perioden 1.12.2016-30.9.2017 23
Daniel Mitts Minnesord över Uno Mitts 24
Sundom kapellförsamling Årets konfirmander 26
Signild Sundin Minnesord över Ines Häggkvist 27
Marita Bagge Nu är Lea äldsta kvinnan i Sundom 28
Gullan Lemmetyinen Levi Backholm fyllde 100 år 30
Gunvor Marander Torghandel i flera generationer 31
Mikaela Hansen Evakuerad från Uukuniemi till Sundom 34
Marita Bagge Sundom bys klippare 38
Daniel Mitts Händelser i Sundom Julhelgen 1917 40
Gunborg Hokkanen / Marita Bagge En veteran från 1918 berättar 46
Daniel Mitts Första butiken i Sundom grundades 1875 49
Michael Borg Hermanes - 100 år 53
Daniel Mitts Sågar och kvarnar i byn 54
Daniel Mitts Säljakten bidrog till uppehället men tog också liv 58
Michael Borg Sundom på 1930-talet -  Sundom Trafik AB 62
Martin Fjällström / Marita Bagge Många alternativ och stor polemik då Sundom blev en del av Vasa 64
Gunn-Britt Sundholm Minnen från fäbod med trattgrammofon 68
Gunn-Britt Sundholm Villaliv i fem generationer 70
Marita Bagge Många österbottningar ombord då Borhnolm gick till Atlantens botten 74
Marita Bagge Jarl Holmström minns då Söderfjärden stod i lågor 78
Daniel Mitts Novell 1918 84
Ann-Charlotte "Lotta" Borg Livet 87
Gertrud Lundell Minnen från Svarvarsbacken 88
Göta och Nils Nygren Att åldras 90
Bertel Vest Första karamellerna glömmer jag aldrig 91
Gunborg Hokkanen Så mycket har hänt på sju decennier 92
Holger Lassfolk Ny dag 95
Sofia Haglund Sofia valde att gå i gymnasium i Meråker, Norge 96
Börje Backholm / Kjell Finne Havets blinkande fyr 98
Gudrun Rönnqvist Kanske ett klosterarbete 99
Agneta Glad Sundom RAKT - modell för andra byar 100
Agneta Glad Lokalen stänger tillfälligt för renovering 101
Agneta Glad Ungdomslokalens historia i korthet 103
Torvald Björkqvist Ett mangelhus som pryder upp byn 105
Madelén Rabb Sundomflickor på fotbollsresa till Örebro 106
Michael Borg Näsets hembygdsförening 70-års historik 108
Åsa-Britt Forth-Snellman / Carola Bergholm Folket runt Utteröfjärden har förenat sina krafter 119
Marita Bagge Sommarfest som speglade 100 år i Sundom 112
John Åsvik Minskat matsvinn och hjälp till medmänniskor 116
Kjell Nybacka En mamsell som åter får glänsa 117
Matts Andersén Mångahanda aktiviteter vid meteorian 118
Göran Sundin Båtklubben firade och investerade 122
Michael Borg En skräckfylld närkontakt med en UFO på Söderfjärden 124
Bertel Vest Så berättades det i stugan om kvällarna 126
Redaktionen Finland 100 år - Sundom 640 år 128
  Några Sundomrubriker många minns 137
  Planer och prognoser som slog fel eller inte blev av 139
Jarl Holmström Sång: Sundombor i Sundom bor 140
Jarl Holmström Sång: Sorgen och glädjen 142

I det första numret av Murmursunds Allehanda skriver Lars Bexar: ”Denna hemmagjorda tidning, som nu finner vägen till sundombornas hem, har måhända en uppgift att fylla bland folket i bygdegemenskapen. Tidningens utgivare, Sundom bygdekommitté, är som bekant ett samarbetsorgan för ortens kulturföreningar med uppgift att främja ortens kulturella, ekonomiska, och sociala utveckling. Vi förverkligandet av sina syftemål behöver kommittén ett lokalt språkrör, i vilket viktiga frågor i byns liv kan presenteras.

Och visst har Murmursunds Allehanda behövts. I den har byborna fått sina texter av olika slag publicerade, man har summerat året som gått och blickat framåt och bakåt.

Framtiden vad vet vi om den, frågade sig skolrådet Ernst August Mitts i det första numret av Murmursund. ”Intet mycke. Egentligen ingenting alls. Skall vi säga någonting om den, så blir det rena rama spådomen. Men låt gå för det! Vi förflyttar oss 25 år framåt i tiden. Då går en mäktig autostrada från socknarna söderut genom Söderfjärden och vidare genom Sundom ut till ”Pissmogrånn” (Myrgrynd red, anm.) Ack, ack den biten och flera andra är redan uppslukade av Vasa stad. Atomdrivna bilar och bussar susar genom byn så det står härliga till. Fyra- och femvåningshus reser sig på området där närmast Fjärdsminnet och Stadsfjärden kommer att tävla med Söderfjärden i produktion av timotejfrö. Ty naturligtvis är Stadsfjärden vid det laget torrlagd och våra avkomlingar odlar prima kromosom potatis i trakterna kring Fjärdsstenen. ”

Tack och lov spådde Ernst August Mitts fel om torrläggningarna, de upphörde. Men han spådde rätt om vägen till Myrgrund, om stadens markköp i Sundom och om höghusen som nu finns i planerna.

Nu läggs ytterligare ett år Sundom by ålder. 1977 firade Sundomborna sitt 600 årsjubileum.  Det finns inget exakt år för byns uppkomst men om man firade 600 år 1977 så fyller byn 640 år i år.

Men läs först vad som hände 2017 i nya Murmursunds Allehanda. Här finns vad som hänt i föreningar och församlingar. 

Utgivare av boken är Sundom Bygdeförening.

I redaktionen ingår: Ordförande Marita Bagge, Bjarne Blomfeldt, Michael Borg, Agneta Glad, Mikaela Hansen, Solveig Hortans, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Gunvor Marander, Gunborg Martin, Daniel Mitts och Gunn-Britt Sundholm.

 

SUNDOM BYAPLAN 2012

Byaplan2012pärm.jpghar färdigställts och kan läsas och laddas ner som pdf fil: SUNDOM BYAPLAN 2012

Sundom bygdeförening har även låtit trycka byaplanen (48 sidor). Den tryckta versionen kommer under vintern 2012 att distribueras till föreningsrepresentanter och andra som deltagit i byamöten om planen.

Byaplanen tillställs vidare alla föreningar i Sundom, stadens myndigheter och politiker, statlig regionförvaltning, Österbottens förbund och andra offentliga och privata aktörer. Intresserade kan också ta del av planen på biblioteket i Sundom eller på stadens medborgarinfo i huvudbiblioteket.

Sundom byaplan 2012 beskriver nuläget i byn och presenterar framtidsscenarier för Sundom fram till år 2020. Planen kan ses som riktgivande för byasamhällets planering och utveckling under de närmaste åren. Idéer, uppslag och konkreta förslag i planen får fritt användas, utvecklas och förverkligas av aktörer i Sundom, Vasa stad och regionen.  Uppföljning av förslagens förverkligande är tänkt att ske vid årliga byamöten.

Ett uppföljningsmöte för byaplanen hölls 25.11 2012. Ytterligare ett hölls 26.10.2015.

Byaplanen ingår också i 2012 års nummer av Murmursunds Allehanda.

  • En arbetsgrupp för att driva frågan om utbyggnad av lätta trafikleder bildades i mars 2012 - Leif Sund är gruppens ordförande och medlemmarna reprsenterar ett tiotal organisationer i Sundom. Gruppen fortsätter under 2016.
  • Ett brev med anhållan om sänkning av hastigheten på Sundomvägen invid LärCentret inlämnades till ELY-centralen i mars undertecknat av 22 personer från olika organisationer

Sundom bygdeförening


Bygdeföreningens Meteoria-sektion meddelar:

  • METEORIANS utställning  öppen för grupper i oktober - öppnas åter för allmänna visningar våren 2016
  • I METEORIANS observatorium visningar för allmänheten under några veckoslut under hösten,
    Se närmare : www.meteoria.fi > Aktuellt

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen