Sundom

Sektioner

Sektionsmedlemmar 2023

Fem rätt självständiga sektioner handhar huvuddelen av bygdeföreningens verksamhet.
Höstmötet utser verksamhetsansvariga personer/ordföranden för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.

A. HISTORIA-MUSEIsektion

Kjell Nybacka, ordförande
Anton Björk
Susanne BergfeldtBjarne Blomfeldt
Mikaela Hansen
Sven-Olof Skagersten
Tomas Bergholm
Helena Sandström-Snickars
Krister Mellberg

B. MILJÖ-sektion

- även innefattande planering och samarbete med andra byaorganisationer

Agneta Glad, ordförande - tfn 040 590 8530, agneta.glad@sundom.fi
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Björn Peltonen

C. METEORIA-sektion

www.meteoria.fi

- även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget

Anna Bonde, ordförande - tfn 040-561 0672, anna.bonde@ely-keskus.fi
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt 
Ragnvald Blomfeldt
Ingemar Sundelin 
Margareta Blomfeldt
Henrik Fågelbärj
Fredrik Teir  
Johan Holmlund
Ole Hortans
Krister Mellberg
Eivor Nylind 
Hans-Erik Nysand 
Mattias Åsvik
Malin Hjerpe
Hans Lindén
Tommi Järvilehto
Peter Edén
Nina Marttonen
Seija Punnonen

D. Murmursunds Allehanda-sektion


Marita Bagge, ordförande - tfn 050-521 8404, marita.bagge@hotmail.com
Bjarne Blomfeldt
Agneta Glad
Mikaela Hansen
Gunvor Marander
Gunn-Britt Sundholm
Daniel Mitts
Michael Borg
Solveig Hortans
Gunborg Martin
Maj-Britt Martin

E. Teknik-sektionen

Ingemar Sundelin, ordförande, tfn 0400-563 353
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Gunvor Marander
Björn Peltonen
Agneta Glad
Carl-Gustav Marander
Michael Borg
Magnus Sundelin

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen