Sundom

Sektioner

Sektionsmedlemmar 2024

Fem rätt självständiga sektioner handhar huvuddelen av bygdeföreningens verksamhet.
Höstmötet utser verksamhetsansvariga personer/ordföranden för sektionerna. Styrelsen utser medlemmarna i sektionerna.

A. HISTORIA-MUSEIsektion

Marika Birell, sammankallare
Helena Sandström-Snickars, sammankallare
Jonna Oja, sammankallare
Anton Björk
Susanne Bergfeldt
Bjarne Blomfeldt
Mikaela Hansen
Sven-Olof Skagersten
Carl-Gustav Marander
Krister Mellberg
Roger Sundén
Fredrik Teir

B. MILJÖ-sektion

- även innefattande planering och samarbete med andra byaorganisationer

Marita Bagge
Agneta Glad
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Magnus Lindh
Björn Peltonen

C. METEORIA-sektion

www.meteoria.fi

- även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget

Ragnvald Blomfeldt, ordförande - 050 334 2084, ragnvald.blomfeldt@sundom.fi
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt 
Anna Bonde
Ingemar Sundelin 
Margareta Blomfeldt
Henrik Fågelbärj
Johan Holmlund
Ole Hortans
Krister Mellberg
Eivor Nylind 
Hans-Erik Nysand 
Malin Hjerpe
Hans Lindén
Tommi Järvilehto
Peter Edén
Nina Marttonen
Seija Punnonen

D. Murmursunds Allehanda-sektion


Marita Bagge, sammankallare - 050-521 8404, marita.bagge@hotmail.com
Bjarne Blomfeldt
Agneta Glad
Mikaela Hansen
Gunvor Marander
Gunn-Britt Sundholm
Daniel Mitts
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Solveig Hortans
Gunborg Martin
Maj-Britt Martin

E. Katalogisering och digitaliseringsgruppen

Bjarne Blomfeldt, sammankallare, 041 430 3878
Daniel Mitts
Mikael Sundin

F. Teknik-stödgruppen

Ingemar Sundelin, sammankallare, 0400 563 353
Tomas Bergholm
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Carl-Gustav Marander
Michael Borg
Mikael Sundin
Magnus Sundelin

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen