Sundom

Sevärt i Sundom

Söderfjärden

Söderfjärden +text+MeteoriaLogo.jpg

Öjberget

jberget infotavla.jpg

 • Högsta platsen i byn med en naturlig topp på nivån +50 m över havet
 • Trolska hällmarker med månghundraåriga martallar, dramatiska klippformationer, en jättegryta och fornstränder eller "djävulsåkrar"- om jättegrytan, klicka här
 • Här finns de äldsta spåren av mänsklig aktivitet i Vasaområdet: från slutet av stenåldern för ca 4 000 år sedan. Mera om stenåldersfynd på Öjberget, klicka här
 • Backe för utförsåkning med toppnivån på +55 m öh, skidspår och motionsleder i omväxlande terräng och en fängslande naturstig med varierande biotoper.
  Informationsbroschyr om Öjbergets naturstig kan laddas ner.
 • Från ett utsiktstorn (+65 m öh) på slalombackens topp ser man vida omkring: Söderfjärden, byn, skärgården och Vasa stad
 • Stora informationstavlor om Öjberget och Söderfjärden vid skidstadion (bilden ovan) och vid Markvägen

Skärgården

Kvarkens världsarv.jpg

 • Väl utprickade småbåtsfarleder genomkorsar steniga fjärdar och sund
 • En vid och omväxlande skärgårdsnatur med sammanlagt över 220 km strandlinje och hundratalet holmar och skär, allt från en lummig innerskärgård till karga skär och grynnor ute i Kvarken.
 • Ytterskärgården och Torgrunds skärgård är Natura 2000-område och utgör en del av Kvarkens världsarv
 • Vikar grundas upp och de låga holmarna växer genom landhöjningen som är omkring 85 cm per sekel
 • Skärgårdskultur med fiskelägen, gamla fäbodställen, tusentalet fritids stugor och logimöjligheter i semesterstugor på Utterö

Ytterligare sevärdheter:

 • En hyddbotten från järnåldern och offergropar "Kattfäälin och Hundfäälin", klicka här
 • Södersunds väderkvarn från 1809, klicka här
 • Hembygdsmuseet, klicka här
 • Skyddat gammelskogs- och Natura 2000-område på Öjen
 • Jättegryta på Öjberget och "Kukkosteinin"- en tafone vid Västersvägen, klicka här
 • Annat: Strandlinjestenar vid Markvägen; "Vilansteinin" vid Västersvägen; Minnesmärke över båttrafiken Sundom-Vasa på Näset; Båthus vid Näset, Västeröver och Kronvik; Prästgården; Gamla fiskelägen på Storsanden och Högbådan

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen