Sundom

Styrelse

Styrelse 2024

Ordförande

Mia Wiik, (2024)
050 570 5761, mia.wiik(at)sundom.fi

Viceordförande

Marita Bagge, (2023-2024)
050-521 8404, maritabagge(at)hotmail.com

Sekreterare

Bjarne Blomfeldt, (2024-2025)
06-357 1513, 041-430 3878, bjarne.blomfeldt(at)sundom.fi

Ekonom

Magnus Lindh, (2023-2024)
050-355 3109, magnus.lindh(at)sundom.fi

Arbetsutskott

Mia Wiik, Magnus Lindh, Bjarne Blomfeldt, Marita Bagge, Helena Sandström-Snickars

Styrelsemedlemmar

Ragnvald Blomfeldt (2023-2024)
050 334 2084, ragnvald.blomfeldt(at)sundom.fi

Marika Birell (2024-2025)
050 345 8956, marika(at)birell.fi

Mikaela Hansen (2023-2024)
050-301 0624, mikaela.hansen(at)edu.vaasa.fi

Mikael Sundin (2023-2024)
akaisingdong(at)windowslive.com

Daniel Mitts (2023-2024)
mittsda(at)gmail.com

Jessica Morney (2023-2024)
050-530 8121, jessica.morney(at)yle.f

Agneta Glad (2024-2025)
040-590 8530, agneta.glad(at)sundom.fi

Jonna Oja (2024-2025)
050 357 9181, jonna.oja(at)netikka.fi

Helena Sandström-Snickars (2023-2024)
045 275 4334, helena.sandstrom-snickars(at)abo.fi

Sven-Olof Skagersten (2023-2024)
044-357 1091, soskagersten(at)sundom.fi

Ingemar Sundelin (2023-2024)
0400-563 353, ingemar.sundelin(at)sundom.fi

Gunn-Britt Sundholm (2024-2025)
045-343 9209, gunnbritt.sundholm(at)gmail.com

Anna Bonde (2024-2025)
040 561 0672, annabonde(at)yahoo.com

Susanne Bergfeldt (2023-2024) 
044-0933 366, s-sundin(at)hotmail.com

Jenna Matintupa (2024-2025) 
050 360 7040, jenna.matintupa(at)

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen