Sundom

Styrelse

Styrelsen 2020

Ordförande

Kjell Nybacka
050-349 4719, knybacka(at)hotmail.com

Viceordförande

Marita Bagge
050-521 8404, marita.bagge(at)hotmail.com

Sekreterare

Bjarne Blomfeldt
041-430 3878, bjarne.blomfeldt(at)sundom.fi

Kassör

Agneta Glad
040-590 8530, agneta.glad(at)sundom.fi

Arbetsutskott

Kjell Nybacka, Agneta Glad, Bjarne Blomfeldt, Gunn-Britt Sundholm, Marita Bagge 

Medlemmar

Matts Andersén
045-632 4024, matts.andersen(at)sundom.fi

Ragnvald Blomfeldt
050-334 2084, ragnvald.blomfeldt(at)sundom.fi

Mikaela Hansen
050-301 0624, mikaela.hansen(at)edu.vaasa.fi

Anna Bonde
anna.bonde(at)ely-keskus.fi

Gunvor Marander
050-568 6404, gunvor.marander(at)netikka.fi

Daniel Mitts
mittsda(at)gmail.com

Jessica Morney
050-530 8121, jessica.morney(at)yle.f

Björn Peltonen
050-086 4755, bjorn.peltonen(at)netikka.fi

Ann-Sofi Röj-Lindberg
050-599 7724, aroj(at)abo.fi

Sven-Olof Skagersten
044-357 1091, soskagersten(at)sundom.fi

Ingemar Sundelin
0400-563 353, ingemar.sundelin(at)sundom.fi

Gunn-Britt Sundholm
045-343 9209, gunnbritt.sundholm(at)gmail.com

Tomas Bergholm
050-0564595

Erik Lindvall
050-5277811, lindvall.erik(at)gmail.com

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen