Sundom

Styrelse

Styrelsen 2021

Ordförande

Kjell Nybacka (2021)
050-349 4719, knybacka(at)hotmail.com

Viceordförande

Marita Bagge (2021-2022)
050-521 8404, marita.bagge(at)hotmail.com

Sekreterare

Bjarne Blomfeldt (2020-2021)
041-430 3878, bjarne.blomfeldt(at)sundom.fi

Kassör

Agneta Glad (2020-2021)
040-590 8530, agneta.glad(at)sundom.fi

Arbetsutskott

Kjell Nybacka, Agneta Glad, Bjarne Blomfeldt, Gunn-Britt Sundholm, Marita Bagge 

Medlemmar

Matts Andersén (2020-2021)
045-632 4024, matts.andersen(at)sundom.fi

Ragnvald Blomfeldt (2021-2022)
050-334 2084, ragnvald.blomfeldt(at)sundom.fi

Mikaela Hansen (2021-2022)
050-301 0624, mikaela.hansen(at)edu.vaasa.fi

Anna Bonde (2020-2021)
anna.bonde(at)ely-keskus.fi

Gunvor Marander (2021-2022)
050-568 6404, gunvor.marander(at)netikka.fi

Daniel Mitts (2020-2021)
mittsda(at)gmail.com

Jessica Morney (2021-2022)
050-530 8121, jessica.morney(at)yle.f

Björn Peltonen (2021-2022)
050-086 4755, bjorn.peltonen(at)netikka.fi

Ann-Sofi Röj-Lindberg (2021-2022)
050-599 7724, aroj(at)abo.fi

Sven-Olof Skagersten (2021-2022)
044-357 1091, soskagersten(at)sundom.fi

Ingemar Sundelin (2021-2022)
0400-563 353, ingemar.sundelin(at)sundom.fi

Gunn-Britt Sundholm (2020-2021)
045-343 9209, gunnbritt.sundholm(at)gmail.com

Tomas Bergholm (2020-2021)
050-0564595, tomas.bergholm(at)vaasa.fi

Susanne Bergfeldt (2021-2022) 
044-0933 366, s-sundin(at)hotmail.com

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen