Sundom

Sundoms historia

För över 520 miljoner år sedan krasch-landade en stor meteorit på jordklotet och bildade en jättekrater som sen fylldes med avlagringar. Platsen är idag känd som Söderfjärden och den ligger delvis inom Sundom by.

soderfjarden_flygbild.jpg

Spår av de första människorna i området har hittats uppe på Öjberget, bl.a. en stenmejlsel, kvarts- och sandstensavslag, kokstenar samt brända ben. Denna säsongboplats på 46 m över havet har genom kol-14 analys daterats till slutet av stenåldern för ca 4000 år sedan. Öjberget var då en liten ö långt ute i västerhavet, ca 30 km från närmaste fastlandsstrand. Mera om stenåldersfynd på Öjberget, klicka här.

För mer än 2000 år sedan då de högst belägna delarna av den blivande byn stack upp som öar i det yttersta havsbandet kom fiskande och sälfångande människorna till platsen. Spår av denna säsong-bosättning finns på en höjd invid Västersvägen i Sundom. Här har en hyddbotten undersökts vid arkelogiska utgrävningar och åldern har fastställts av kol ur en eldstad. Hyddbotten, klicka här.

De första bofasta innevånarna tog sannolikt området i besittning på 1200- eller 1300-talet, då byn fick namnet Murmursund. Under århundraden gav havet och jorden levebröd åt inbyggarna i Murmursund, motsvarande dagens Översundom och på Kålsö, motsvarande dagens Yttersundom. Från slutet av 1500-talet börjar byanamnet Sundom användas.

Fiskar- och småbrukarbyns historia kan man bl.a. bekanta sig med på Sundom hembygds-museum, i Södersunds väderkvarn, i skärgården t.ex. Högbådans eller Storsandens historiska fiskelägen och Sundom bygdeförenings båthus vid Västeröver. Om milstolpar i byns historia finns mera att läsa i Sundoms historia i tre delar och i bygdeföreningens årspublikation Murmursunds allehanda.

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen