Sundom

Soldattorpet

Soldattorp nr. 132 i Närpes kompani

Soldattorpet byggdes på 1700-talet vid Flaskares kärret, där den ursprungliga stenfoten finns bevarad.
Platsen är väldigt vacker och kuperad med små kullar och stora gamla träd.
Utgrävningar gjordes på området 1991 och –92 och vid efterforskning kom det fram att huset stod på Näset.

Soldattorp
Soldattorpet

Första torparsynen 1752

Soldattorpet beboddes på 1700-talet och torpsyner gjordes enligt statliga direktiv. Den första torpsynen gjordes år 1752. Då beboddes stugan av soldat Anders Öhman. Förutom stuga med farstu fanns bod, foderlada, kålland och ¨watuhohl¨ (brunn). Nästa torpsyn hölls hösten 1785. I stugan bodde nummervolontären Carl Gustav Herrlin. Vid torpsyn 1791 och 1797 beboddes stugan av trumslagare Gustav Herrlin. Han bodde i stugan fram till 1808-09 års krig.

Återuppbyggandet

Återuppförandet inleddes år 1997 av Sundom bygdeförening i samarbete med Österbottens museum.
Soldattorpet invigdes hösten 2003. Vid återuppbyggandet har man försökt få soldattorpet att efterlikna det ursprungliga så mycket som möjligt.

Soldattorpets interiör
Torpet interiör

  • Timran uppfördes och dåliga stockar byttes ut.
  • Fönstren förminskades och övrevåningen togs bort.
  • Öppna spisen murades enligt 1700-tal med lerbruk i stället för modern cement. Bakugnen är också tidsenlig modell.
  • Kompletterande breda golvplankor erhölls. Golvet såpskurades.
  • Öppna mullbänkar byggdes enligt 1700-tal.
  • Takbräderna putsades från olika målfärgslager.
  • Väggarna målades med limfärg och stänkmålning.
  • Inredningen i stugan är tidsenligt sparsam.
  • På utsidan finns brädbeslåning för att skydda stockarna, på taket finns trodor och näver ovanpå takfilten.

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen